Lékařský výzkum

IronFX Global thrives on having a responsible corporate attitude. With this in mind, the company donates generously to deserving organisations in order to actively engage with the community and to assist with developments in medical research.

IronFX podporuje výzkumný projekt Katedry přírodních a zdravotních věd na University of Nicosia
IronFX se i nadále hlásí k etické a sociálně aktivní filozofii, a proto daroval velkorysou částku Katedře přírodních a zdravotních věd na University of Nicosia. Projekt se zaměřuje na fyzické aktivity a podporu zdraví a probíhá v lyceu Agios Antonios, které se nachází na Kypru, ve městě Limassol. Sponzorský dar od IronFX měl rozhodující význam pro zakoupení důležitého vybavení, které je nezbytně nutné pro uskutečnění navrhovaného projektu. V posledních letech pozorujeme u dospívajících lidí výrazný nárůst obezity. Je prokázáno, že obezita je příčinou kardiovaskulárních chorob, cukrovky typu 2 a vysokého tlaku v dospělosti. Proto je velmi důležitá tělesná výchova ve školách a ostatní činnosti zahrnující fyzickou aktivitu. Průzkum ukázal, že vysoké procento dospívajících má špatnou fyzickou kondici a zvýšené riziko výše uvedených chorob. Cílem projektu je podpora pohybových aktivit a tělesné kondice u dospívajících ve školním prostředí. Používání tohoto vědeckého vybavení zvýší kvalitu výzkumu a jeho potenciální výsledky na místní i mezinárodní úrovni.
IronFX daruje prostředky Nadaci krále Husajna pro léčbu rakoviny (KHCC)
Společnost IronFX nedávno darovala štědrou částku nadaci KHCC s cílem podpořit tuto nadaci v boji proti rakovině v Jordánsku a v oblasti Středního Východu. Nadace krále Husajna pro léčbu rakoviny je nevládní a nezisková nezávislá instituce tvořená skupinou dobrovolníků, v jejímž čele stojí její královská výsost princezna Ghida Talal a výkonná ředitelka, její královská výsost princezna Dina Mired. Jejich posláním je usilovat o poskytování komplexní péče v boji proti rakovině lidem z této oblasti, umožňovat přístup ke vzdělání zaměřenému na včasnou prevenci rakoviny a podnikat různé fundraisingové akce, a proto spolupracuje KHCC s různými výzkumnými ústavy a nemocnicemi po světě – pomáhá při léčení, výzkumu i prevenci rakoviny. IronFX má aktivní přístup ke svým programům společenské odpovědnosti firem a daruje část svých provozních zisků na zajištění zodpovědného firemního přístupu i respektování etických standardů, zejména na lékařský výzkum, podporu v rámci komunity, vzdělávání a zdraví a dobré zdravotní podmínky dětí. Klikněte zde here pro zobrazení kopie děkovného dopisu od její královské výsosti princezny Diny Mired, který byl adresován společnosti IronFX.
IronFX podporuje Kyperský Ústav neurologie a genetiky
IronFX nadále prosazuje etickou a sociálně aktivní filozofii a opět přispívá na dobročinný účel. Kyperský ústav neurologie a genetiky (CING) byl založen v roce 1990 a od té doby se úspěšně rozvíjí. Vykazuje mimořádné aktivity v oblasti neurologie, genetiky, medicíny a biomedicíny i v jiných souvisejících oborech. CING také poskytuje špičkové služby klinických a lékařských laboratoří pro další výzkum ve výše uvedených oborech. Společnost IronFX se těší na další spolupráci s CING a je rozhodnuta i nadále poskytovat podporu místním institucím formou darů, sponzorství a fund raisingu.
Theotokos Foundation
IronFX sponzorovala Davida Simpsona v jeho každoročním běhu na podporu dobré vůle. Pan Simpson uběhl 8. prosince 2012 za jediný den ultramaraton dlouhý 145 km (Lemesos-Troodos-Episkopi-Lemesos). Osteopat a přeborník v triatlonu David Simpson dokázal v uplynulých 5 letech shromáždit velké množství finančních prostředků na dobročinné akce pomocí extrémních sportovních aktivit. Terapeutická komunita Agia Skepi nabízí pomoc osobám dlouhodobě závislým na návykových látkách a jejich rodinám.
Výzkum rakoviny
IronFX poskytuje dary do vysoce kvalitních programů zaměřených například na výzkum rakoviny ve Velké Británii. Tyto iniciativy jsou součástí naší společenské odpovědnosti, etiky a kultury v napomáhání rozvoje nových způsobů léčby chronických onemocnění a zlepšení kvality života lidí v nouzi.
Cyprus Anti-cancer society
IronFX been supporting and providing charity contributions to a variety of medical research organizations and programs such as the “Cyprus Anti-Cancer Society”. The organization offers a variety of services and support for cancer patients nationwide.
Upozornění na riziko: CFD jsou složité nástroje s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz z důvodu pákového efektu. 66.79% z retailových investorských účtů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit vysokou míru rizika ztráty vašich peněz.