Pečujeme o blaho dětí

IronFX thrives on having a responsible corporate attitude. With this in mind, the company donates generously to deserving organisations in order to actively engage with the community and to assist with developments in medical research and education.

IronFX nedávno předal dar dobročinné organizaci „Give Love“ v Bulharsku
IronFX nedávno předal dar dobročinné organizaci „Give Love“ v Bulharsku s cílem podpořit jejich misi zaměřenou na spokojený život dětí. „Give Love“ je nezisková organizace, která podporuje opuštěné děti a snaží se tyto děti znovu začlenit do společnosti poskytováním sociálních služeb. Organizace také pomáhá dětem s postižením, poskytuje jim asistenci a pomoc, aby se mohly účastnit sociálního života, a otevírá jim možnosti na trhu práce. Aby vyjádřily svou vděčnost, posílají nám níže uvedenou fotografii:
Nadace Dancing Queen
Poskytli jsme dar panu Dr. Yiota Demetriou z nadace Dancing Queen, institut, jehož cílem je zajistit, zkoumat a zlepšit psychické zdraví a blaho dětí, mládeže a jejich rodin prostřednictvím zvyšování povědomí a finančních prostředků na podporu různých vzdělávacích a klinických programů.
IronFX podporuje Almu…
Dobročinná nadace IronFX zorganizovala 7. listopadu charitativní akci v kavárně Milkbar s cílem shromáždit prostředky na podporu Centra rozvoje dětí s názvem „Alma“ Centrum rozvoje dětí „Alma“ podporuje více než 50 rodin, jejichž děti trpí vývojovou poruchou nebo fyzickým postižením. Centrum nabízí různé služby osobní pomoci, zejména v oblasti fyzioterapie, logopedie a pracovní terapie. Dobročinná nadace IronFX byla založena s myšlenkou respektu vůči jiným lidem, která je typická pro kulturu naší firmy. Událost byla velkým úspěchem, neboť se podařilo shromáždit celkem 8 860,7 €. IronFX navíc původní částku ztrojnásobil, a tak pro nadaci získal 27 000 €!
IronFX sponzoruje Dětský festival a Fundraising Charity Organization (charitativní fundraisingovou organizaci)
IronFX s pýchou oznamuje, že je jedním ze sponzorů Dětského festivalu, který se bude konat 24. – 26. května. Hlavním účelem Dětského festivalu je shromáždit částku 15 000 € pro řešení základních potřeb dětí. Veškeré výnosy půjdou přímo na účet Charitativní fundraisingové organizace. Tato organizace si klade za cíl zejména podporovat děti do 18 let a jejich rodiny, které se z různých důvodů ocitly v situaci finanční nouze. IronFX Vás zve, abyste svou přítomností podpořili Dětský festival, který se bude konat během víkendu od 24. do 26. května v centru Evagoras Lanitis v Carob Mill. Společnost IronFX je odhodlána přispívat měsíčně podstatnou finanční částkou na podporu Fundraising Charity Organisation i jiných charitativních organizací po celém světě.
Společnost IronFX byla hlavním sponzorem pochodu pořádaného nadací Dancing Queen
Společnost IronFX byla hrdým sponzorem akce „I’d Rather Walk than Drink and Drive” („Raději bych šel, než pil a jel“). Jednalo se o desetikilometrový pochod, který se uskutečnil 9. listopadu 2014 a jehož pořadatelem byla nadace Dancing Queen doktorky Yioty Demetriou. Pochodu se zúčastnilo více než 850 lidí, kteří společně zvládli trasu až k cíli blízko starého přístavu v centru Limassolu. Cílem akce bylo získat finanční prostředky a zvýšit povědomí o problematice dětí s poruchami učení. Pochod, kterému věnoval pozornost i tisk, tak úspěšně upozornil i na samotnou Nadaci Dancing Queen, jejímž cílem je pomáhat znevýhodněným dětem. Společnost IronFX je dlouholetým sponzorem nadace Dancing Queen a poskytla také hlavní část prostředků na uspořádání pochodu „I’d Rather Walk than Drink and Drive” v roce 2013, jehož výtěžkem bylo přibližně 35 000 €.
Dobročinná nadace IronFX dostává certifikát Zlaté srdce za štědrý dar dětskému domovu Tam Duc v Ho Či Minově městě

V červnu 2014 navštívilo 12 zástupců z kanceláře IronFX v Ho Či Minově městě, Vietnamu, dětský domov Tam Duc, v němž žije 42 sirotků ve věku od 1 měsíce do 3 let. Zaměstnanci IronFX přinesli větší finanční dar na provoz dětského domova a mléko pro sirotky, kteří zde žijí. Zaměstnanci IronFX také strávili určitý čas s dětmi, zpívali společně písně a hráli hry.

Ve Vietnamu žije přes 1,5 milionu sirotků* a zranitelnost dětí je proto pro úřady velkým problémem. Dětský domov, který přijal dar Charitativní nadace IronFX, je jedním z mnoha dětských domovů, které poskytují bezpečný domov vietnamským sirotkům, a které se snaží dát dětem dobrý start do života, daleko od nebezpečí, která přináší bezdomovectví a tuláctví.

Charitativní nadace IronFX s poděkováním přijala certifikát Zlaté srdce od dětského domova Tam Duc za svůj dobročinný dar.

*podle odhadů Školy veřejného zdraví bostonské university

IronFX je sponzorem pochodu dobré vůle: Radši jít pěšky než pít alkohol a řídit vůz
IronFX byl znovu hlavním sponzorem desetikilometrového pochodu dobré vůle, který se konal 3. listopadu 2013 a organizovala jej nadace Dancing Queen. Jeho cílem bylo upozornit veřejnost na zhoubný vliv alkoholu za volantem. Nadace byla založena na památku Dr. Yioty Demetriou, jejíž práce zaměřená na pomoc dětem v oblasti dětské psychologie byla tragicky ukončena v New Yorku bezohledným opilým řidičem. Cílem události bylo shromáždit finance na pokračování úsilí Dr. Yioty Demetriou, pomoc dětem a zlepšení kvality jejich života.
Upozornění na riziko: CFD jsou složité nástroje s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz z důvodu pákového efektu. 66.79% z retailových investorských účtů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit vysokou míru rizika ztráty vašich peněz.