Kalkulatory do handlu

KALKULATOR DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO

Kalkulator depozytu zabezpieczającego IronFX pozwala obliczyć dokładną wartość depozytu, który zagwarantuje możliwość otwarcia pozycji. Jest ważny, ponieważ pozwala kontrolować wielkość lotu lub dźwignię oraz zapobiega nadmiernemu spadkowi stanu konta. Aby określić wymagany depozyt zabezpieczający, wystarczy wpisać wielkość zlecenia oraz dźwigni, wybrać daną parę walutową, walutę rachunku i kliknąć oblicz.
Kalkulator pipsów IronFx pozwala na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem. To ważne, aby znać wartość pipsów dla każdej pozycji w walucie, w której denominowany jest rachunek handlowy. Wystarczy wpisać wielkość zlecenia, daną parę walutową oraz walutę rachunku; następnie kliknąć 'Oblicz', aby określić, ile wart jest każdy pips.
Kalkulator walutowy pozwala na konwersję pomiędzy wieloma różnymi walutami. Aby skorzystać z funkcji kalkulatora, należy wybrać daną walutę, walutę na którą chcesz przekonwertować daną walutę oraz kwotę, którą zamierzasz zamienić. Następnie kliknąć 'KONWERTUJ', aby przeliczyć daną walutę na bazie aktualnych kursów rynkowych.

Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. *UK tax treatment on financial betting depends on your individual circumstances and may be subject to change in the future; tax treatment may differ in other jurisdictions.

Ostrzeżenie o ryzyku: Nasze produkty bazują na wykorzystaniu dźwigni finansowej, handel jest związany z dużym ryzykiem i należy brać pod uwagę możliwość utraty całego kapitału. Nasze produkty nie są rekomendowane dla każdego inwestora i powinni Państwo uświadomić sobie ryzyko inwestowania na tym rynku.