PMAM

Korzystanie z zaawansowanej platformy PMAM (Personal Multi-Account Management) daje Ci możliwość zarządzania i handlu na wielu kontach MT4 jednocześnie. Platforma PMAM jest jedną z najbardziej elastycznych i zaawansowanych platform dostępnych na rynku Forex; używanych przez tzw. Money menedżerów oraz profesjonalnych traderów.
  • Informacje szczegółowe:
  • Zarządzanie online zleceniami, pozycjami, kapitałem i ekspozycją.
  • Zlecenia za jednym kliknięciem
  • Zarządzanie nieograniczoną liczbą rachunków
  • Tworzenie wielu funduszy
  • Monitorowanie na żywo cen instrumentów finansowych.
  • Raporty o aktywności
  • Obsługuje OS: Microsoft Windows 98 lub nowszy

Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. *UK tax treatment on financial betting depends on your individual circumstances and may be subject to change in the future; tax treatment may differ in other jurisdictions.

Ostrzeżenie o ryzyku: Nasze produkty bazują na wykorzystaniu dźwigni finansowej, handel jest związany z dużym ryzykiem i należy brać pod uwagę możliwość utraty całego kapitału. Nasze produkty nie są rekomendowane dla każdego inwestora i powinni Państwo uświadomić sobie ryzyko inwestowania na tym rynku.