Zespół strategów

Charalambos Pissouros
Senior Analityk
  • Certified Financial Technician (CFTe)
  • April 2013
  • Member of Society of Technical Analysts (STA)
Pan Pissouros dołączył do IronFX Global jako Analityk Techniczny w Lipcu 2013 roku. Swoje doświadczenie na rynku akcji, surowców i rynku walutowym zdobył podczas niszowego szkolenia w Stowarzyszeniu Analityków Technicznych (STA). W kwietniu 2013 roku otrzymał tytuł Certified Financial Technician (CFTe) nadany przez Międzynarodową Federację Analityków Technicznych po uzyskaniu dyplomu STA z wyróżnieniem. Pan Pissouros posiada stopień licencjata w dziedzinie matematyki i tytuł magistra matematyki finansowej i aktuarialnej Uniwersytetu Egejskiego w Grecji. Otrzymał wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce zarówno podczas studiów licencjackich, jak i magisterskich.
Sakis Paraskevov
Senior Analiza fundamentalna
Pan Sakis Paraskekov dołączył do IronFX Global, w 2014 jako Analityk Fundamentalny dla grupy strategów IronFX Global. Przed dołączeniem do IronFX, prowadził analizę rynkową, badania oraz usługi konsultingowe dla Global Capital Securities. Pan Paraskevov jest ekspertem na rynku w STATA (Analiza Danych i Oprogramowania Statystycznego) oraz przeprowadzał analizy pod ścisłym okiem wyjątkowej profesury na Uniwersytecie Cypryjskim. Pan Paraskevov ukończył Międzynarodowe oraz Europejskie Studia Ekonomiczne, a dyplom magistra uzyskał z działu finansów na uniwersytecie Cypryjskim. Uzyskał również wyróżnienia oraz nagrody akademickie od znanych ciał z dziedziny finansów, polityki i ekonomii.
Marios Hadjikyriacos
Analityk
  • Członek Stowrzyszenia Ekonomicznego (University of Reading)
Pan Hadjikyriacos dołączył do IronFX w 2015 roku jako analityk w dziale strategii w IronFX. Pan Hadjikyriacos uzyskał tytuł licencjata z ekonomii i ekonometrii na University of Reading. W czasie studiów był jednym z uczniów o najwyższych wynikach i otrzymał wyróżnienie akademickie za znajomość Historii myśli Ekonomicznej, stając się członkiem Stowarzyszenia Ekonomicznego. Zanim dołączył do IronFX jako analityk, przygotowywał analizy finansowe, raporty i usługi consultingowe dla AXIA Ventures Investment Banking Group. Pan Hadjikyriacos posiada solidne podstawy w Rstudio (język programowania statystycznego) oraz przygotowywał statystyczne analizy dla wyborów w USA i wyborów 2015 w Wielkiej Brytanii.

Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. *UK tax treatment on financial betting depends on your individual circumstances and may be subject to change in the future; tax treatment may differ in other jurisdictions.

Ostrzeżenie o ryzyku: Nasze produkty bazują na wykorzystaniu dźwigni finansowej, handel jest związany z dużym ryzykiem i należy brać pod uwagę możliwość utraty całego kapitału. Nasze produkty nie są rekomendowane dla każdego inwestora i powinni Państwo uświadomić sobie ryzyko inwestowania na tym rynku.