Naukowe Badania Medyczne

IronFX Global thrives on having a responsible corporate attitude. With this in mind, the company donates generously to deserving organisations in order to actively engage with the community and to assist with developments in medical research.

IronFX wspiera projekt badawczy Departamentu Nauk o Życiu i Zdrowiu Uniwersytetu Nikozji.
IronFX kontynuuje swój etyczny i społeczny wkład przekazując hojne kwoty na rzecz Departamentu Nauk o Życiu i Zdrowiu Uniwersytetu Nikozji. Celem projektu jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowia w audytorium Agios Antonios, które znajduje się w mieście Limassol, na Cyprze. Darowizna IronFX miała kluczowe znaczenie w celu nabycia ważnego sprzętu, niezbędnego do realizacji projektu. Problem otyłości wśród młodzieży w ostatnich latach radykalnie rośnie i jest przyczyną chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego w dorosłym życiu. Dlatego zajęcia wychowania fizycznego i aktywności w szkole są bardzo ważne. Badania wykazały, że znaczny odsetek młodzieży ma niski poziom kondycji, co zwiększa ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej chorób. Projekt będzie służył jako interwencja w celu zwiększenia aktywności fizycznej i poziomu sprawności fizycznej młodzieży w wieku szkolnym. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi naukowych poprawi jakość badań i ich potencjalny wynik zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.
IronFX przekazuje środki na rzecz organizacji King Hussein Cancer Foundation (KHCC)
IronFX niedawno ofiarował Fundacji KHCC hojną darowiznę finansową, aby pomóc w walce z rakiem w Jordanii i na Bliskim Wschodzie. King Hussein Cancer Foundation jest pozarządową, niezależna instytucją non-profit, składającą się z grupy wolontariuszy, której przewodniczy JKW Księżna Ghida Talal, i którą kieruje JKW Księżniczka Dina Mired. Poprzez misję świadczenia kompleksowej opieki nad osobami chorymi na raka w regionie, KHCC oferuje dostęp do edukacji mającej na celu wczesne zapobieganie nowotworom oraz podejmuje różne działania w celu pozyskiwania funduszy. Fundacja KHCC jest związana z wieloma ośrodkami naukowymi i szpitalami na całym świecie - przyczyniając się do leczenia, badań i zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka. IronFX aktywnie uczestniczy i propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm, przekazując część swoich zysków operacyjnych na cele dobroczynne. IronFx działa zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z zachowaniem standardów etycznych angażując się w pomoc społeczną, badania medyczne, edukację i działania na rzecz dzieci. Kliknij tutaj aby zobaczyć kopię listu z podziękowaniem od Księżniczki Diny Mired, skierowanego do IronFX.
IronFX popiera Cypryjski Instytutu Neurologii i Genetyki
IronFX kontynuuje swoją etyczną i społeczną misję przekazując darowiznę na szczytne cele. Cypryjski Instytutu Neurologii i Genetyki (Cyprus Institute of Neurology and Genetics, CING) rozwija się od daty jego utworzenia w 1990 roku i osiąga wybitne wyniki w dziedzinie neurologii, genetyki, nauk medycznych i biomedycznych, jak również innych pokrewnych dziedzin. CING oferuje również wysokiej klasy kliniczne i medyczne usługi laboratoryjne dla dalszych badań w wyżej wymienionych dziedzinach. IronFX będzie kontynuował współpracę z CING i zobowiązuje się do zapewnienia stałego wsparcia dla lokalnych instytucji przekazując darowizny oraz oferując sponsoring i zbieranie funduszy.
Fundacja Theotokos
IronFX miał glówny wkład przyczyniający się do zorganizowania wycieczki rowerowej mającej na celu zebranie funduszy przez Fundacja Theotokos.Ta sportowa inicjatywa, która odbyła się w weekend 5 – 7 Października miała na celu pozyskanie przez Fundacja Theotokos funduszy, rozpowszechnianie wiedzy oraz zgromadzenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo.
Badania nad komórkami rakowymi
IronFX wspiera różnego rodzaju programy medyczne m .in. Cancer Research UK , których celem jest prowadzenie badań. Jesteśmy zaangażowani w odkrywaniu nowych metod leczenia chorób przewlekłych a także w ogólną poprawę jakości życia osób najbardziej potrzebujących.
Cypryjska Społeczność Walki z nowotworami
IronFX wspiera i przyczynia się do działania w różnych programach medycznych takich jak „Cypryjska Społeczność Walki z nowotworami”. Organizacja oferuje szeroką gamę usług i wsparcia dla pacjentąw chorych na raka w całym kraju.

Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. *UK tax treatment on financial betting depends on your individual circumstances and may be subject to change in the future; tax treatment may differ in other jurisdictions.

Ostrzeżenie o ryzyku: Nasze produkty bazują na wykorzystaniu dźwigni finansowej, handel jest związany z dużym ryzykiem i należy brać pod uwagę możliwość utraty całego kapitału. Nasze produkty nie są rekomendowane dla każdego inwestora i powinni Państwo uświadomić sobie ryzyko inwestowania na tym rynku.